XXII Konferencija polaznika Istraživačke stanice Petnica
„KORAK U NAUKU“

15 - 17. 12. 2023.
Istraživačka stanica Petnica

ŠTA JE PETNIČKA KONFERENCIJA?

Korak u 
nauku! 

Konferencija „Korak u nauku“ se održava jednom godišnje i po tradiciji okuplja starije polaznike sa svih programa koji se u IS Petnica organizuju za srednjoškolce, a često nam u goste dolaze i polaznici programa u partnerskim organizacijama iz regiona.

Tokom godišnjeg ciklusa seminara polaznici programa za srednjoškolce sprovode svoja istraživanja, iza kojih stoji ideja da se nauči kako učimo i saznajemo kroz istraživanje i da se uvežbava kritičnost i dosledna primena naučnog metoda. Konferencija je integralni deo celokupnog obrazovnog procesa koji u IS Petnica sprovodimo.

Cilj Konferencije je da polaznici uvežbaju kako da jasno, precizno i nedvosmisleno interpretiraju rezultate svojih istraživanja i komuniciraju ih sa širom publikom, koja uključuje druge polaznike ali i predstavnike akademske zajednice.

Pored toga, kroz prateće sadržaje na svakoj Konferenciji, poput radionica, predavanja i tribina, nastojimo da polaznike pripremimo za sve aspekte istraživačkog rada, sa naglaskom na intelektualnom poštenju, kao i da im ukažemo na aktuelne probleme u nauci i društvu kojih bi kao budući intelektualci trebalo da budu svesni.

“Korak u nauku” u brojkama!

Od kad Konferencija postoji imali smo…

ISTRAŽIVAČKIH
RADOVA

POLAZNIKA

konferencijU

petničkih sveski
PROGRAM KONFERENCIJE 2022

Program konferencije, raspored izlaganja i dodatnih aktivnosti možete pronaći ovde. 

APSTRAKTI RADOVA 2022

Sve apstrakte radova iz 2022. godine možete pronaći ovde. Zajedno sa apstraktima, za svaki rad ovde možete pronaći i poster, koji vam može malo bolje približiti rezultate do kojih su naši polaznici ove godine u svojim istraživanjima došli.

ONLINE KORAK U NAUKU / KAKO?

Pandemija je prethodnih godina priveremeno proterala Konferenciju iz IS Petnica u naše domove, pa smo mi tada pripremili smernice za pretvaranje dnevne/spavaće sobe u konferencijsku salu. Ti saveti i ove godine ostaju na snazi, molimo vas da ih pogledate ovde.

KUTAK ZA POLAZNIKE

Šta je potrebno da znate pre Konferencije?

Konferencija je dopunski, a u isto vreme i krovni program u ciklusu za starije polaznike. Učešće na Konferenciji zahteva dosta rada, te je najbolje da što pre počnete… U ovom kutku sajta nudimo vam neka osnovna uputstva koja će vam koristiti za prezentovanje vašeg rada na konferenciji, kao i pisanje rada za objavljivanje u Petničkim sveskama.

Kako napraviti dobar konferencijski poster?

Poster na konferenciji služi da koncizno i upadljivo sumira istraživanje, kako bi pomogao da se pokrene diskusija.

Diskusije pored postera su izuzetno korisne, te vam u ovom tekstu nudimo smernice kako da napravite dobar poster i da taj segment konferencije maksimalno iskoristite.

Korisni saveti za efektnu prezentaciju

Ovi saveti će vam pomoći da što je bolje moguće iskomunicirate svoje istraživanje sa publikom na Konferenciji tokom svojih usmenih prezentacija. 

Pre nego što počnete…

Deset stvari o kojima bi trebalo da razmišljate pre nego što počnete sa pisanjem rada…

Kako napisati rad za Petničke sveske?

Ovaj tekst je u pripremi.

Šta je to što istraživanje čini naučnim? 

Postojanje proveriljivih hipoteza je osnova istraživačkog rada. Koristeći logiku i empirijske podatke u stanju smo da proveravamo hipoteze ispitujući uspešnost njihovih predikcija, odnosno kako se predikcije slažu sa novim podacima i modelima. Mogućnost testiranja hipoteze je najbitnija karakteristika istraživačkog rada.

PROČITAJTE CEO TEKST

(m)učenje kroz istraživanje

Jedan sasvim subjektivan pogled na radove petničkih polaznika…

Autor: Srđan Verbić

PROČITAJTE CEO TEKST

Arhiva radova objavljenih u Petničkim sveskama

Klikom na fotografiju ispod možete pristupiti nezvaničnoj digitalnoj arhivi radova polaznika srednjoškolskih programa Istraživačke stanice Petnica objavljenih u Petničkim sveskama u periodu od 1996. do 2017. godine.
Radovi su kategorizovani po oblastima i po godini.

Za ovaj sadržaj možemo zahvaliti entuzijazmu i trudu našeg mlađeg saradnika Nikole Bebića!
Kako je sve izgledalo prethodnih godina?

ARHIVA

Ovde ćete moći naći informacije o svim prethodnim konferencijama, radovima, itd… 
Stranice su trenutno u pripremi, pa vas molimo da se samo još malo strpite…

2022. godine…

… konferencija je održana u online okruženju

od 15. do 17. 12.

2021. godine…

… konferencija je održana u online okruženju

od 16. do 18. 12.

2020. godine…

… konferencija je održana u online okruženju

od 7. do 12. 12.

2019. godine…

… konferencija je održana od 28. 11. do 1. 12.

2018. godine…

… konferencija je održana od 29. 11. do 2. 12.

2017. godine…

… konferencija je održana od 23. 11. do 26. 11.

2016. godine…

… konferencija je održana od 24. 11. do 27. 11.

2015. godine…

… konferencija je održana od 26. 11. do 29. 11.

2014. godine…

… konferencija je održana od 27. 11. do 30. 11.

2013. godine…

… konferencija je održana od 28. 11. do 1. 12.

Rekli su o Konferenciji… 

U nazivu ove konferencije ima simbolike, jer ovo što vi činite je zaista prvi korak.
(novembar 2010)

dr Aleksandar Belić

Institut za fiziku Beograd

Sa težinom koja nije za potcenjivanje tvrdim da su se srednjoškolci u mnogim aspektima pokazali ne samo dorasli naučnim profesionalcima, vec i bolji od njih.
(decembar 2002)

Prof. dr Ivan Aničin

Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Gledajući spisak radova i različitost tema, mogu da vas doživim, da tako duhovito kažem, kao obdanište Akademije nauka.
(novembar 2009)

Prof. dr Desanka Radunović

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Potražite više o Istraživačkoj stanici Petnica na našem sajtu… 

… klikom na jedan od krakova petničkog logoa!

Pronađite nas i na društvenim mrežama!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux