XXII konferencija polaznika srednjoškolskih programa IS Petnica „Korak u nauku“

XXII konferencija polaznika „Korak u nauku“ se održava u IS Petnica u periodu od 15. do 17. decembra 2023.

Na Konferenciji će biti predstavljeno ukupno 64 rada iz oblasti društveno-humanističkih, prirodnih i matematičko-tehničkih nauka. U okviru specijalne sesije i izložbe koja je prati, polaznici programa dizajna će predstaviti 4 grupna rada.

Kao i prethodnih godina smo samo za učesnike pripremili pretpremijernu aktivnost – probne sesije, kroz koje će imati priliku da se pripreme za javni nastup i prevaziđu tremu, ali i da dodatno uvežbavaju precizno izražavanje i jasno komuniciranje rezultata koje će predstavljati, kritičko sagledavanje, argumentovano diskutovanje i logičko zaljučivanje – veštine na kojima su vredno radili sa svojim rukovodiocima i saradnicima tokom ciklusa seminara. Ove godine, probne sesije će se održati u online okruženju u nedelju, 10.12.2023. sa početkom u 16h, pomoću Zoom platforme.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux