O Konferenciji

Konferencija „Korak u nauku“ se održava jednom godišnje i po tradiciji okuplja starije polaznike sa svih programa koji se u IS Petnica organizuju za srednjoškolce, a često nam u goste dolaze i polaznici programa u partnerskim organizacijama iz regiona.

Tokom godišnjeg ciklusa seminara polaznici programa za srednjoškolce sprovode svoja istraživanja, iza kojih stoji ideja da se nauči kako učimo i saznajemo kroz istraživanje i da se uvežbava kritičnost i dosledna primena naučnog metoda. Konferencija je integralni deo celokupnog obrazovnog procesa koji u IS Petnica sprovodimo.

Cilj Konferencije je da polaznici uvežbaju kako da jasno, precizno i nedvosmisleno interpretiraju rezultate svojih istraživanja i komuniciraju ih sa širom publikom, koja uključuje druge polaznike ali i predstavnike akademske zajednice.

Pored toga, kroz prateće sadržaje na svakoj Konferenciji, poput radionica, predavanja i tribina, nastojimo da polaznike pripremimo za sve aspekte istraživačkog rada, sa naglaskom na intelektualnom poštenju, kao i da im ukažemo na aktuelne probleme u nauci i društvu kojih bi kao budući intelektualci trebalo da budu svesni.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux