Program XXII konferencije „Korak u nauku“


Petak, 15. 12. 2023. / otvaranje konferencije

13:00-14:00 Otvaranje konferencije

15:00-16:00 Predavanje: Aleksandar Bogojević, Nebo, oblaci i izranjanje

16:15-17:45 Usmena sesija 1

 • Pojačavač u klasi AB sa tonskom kontrolom; Davitkov Aleksa, Jovanović Kosta; Elektronika
 • Gary – a he or an it? Prilog proučavanju transfera kategorije gramatičkog roda iz L1 u L2; Torlo Goran, Storožuk-Zeljković Marija, Plešinac Petra; Lingvistika
 • Uticaj ekoloških faktora na rasprostranjenost algi i cijanobakterija iz biofilmova ulazne zone pećina u Kolubarskom okrugu; Dimitrijević Mirko, Nastić Maša; Biologija
 • Uporedna analiza algoritama za generisnanje realističnih pahuljica; Sredović Emilija; Računarstvo
 • Uticaj vitamina B7, B6 i B1 na ćelije karcinoma dojke MCF7; Stanković Lena; Biomedicina
 • Imobilizacija α-amilaze na magnetični kompozit hijerarhijski porozne metalorganske umrežene strukture – HP-UiO-66-NH2; Eger Bogdan; Hemija

18:00-20:00 Poster sesija 1

 • Perspektiva savremenika na kolonizaciju u Lovćencu posle Drugog svetskog rata; Kovačević Vojin; Istorija
 • Ispitivanje akustičnih karakteristika zatvorenog akustičnog rezonatora; Pavlović Saša; Fizika
 • Ispitivanje efekta etarskog ulja biljke Ambrosia artemisiifolia na ćelijskoj liniji adenokarcinoma pluća H460; Petrović Aleksej; Biologija
 • Upotreba diskursnih ograda u srpskom medijskom diskursu; Kovačević Tijana; Lingvistika
 • Strukturne razlike protoplanetarnog diska trojnog i jednostrukog zvezdanog sistema; Milošević Andrea; Astronomija
 • Uticaj motivacione relevantnosti emocija na pamćenje u kontekstu Teorije mutnih tragova; Bajčetić Marija, Milović Lucija; Psihologija
 • Uticaj ekstrakta kamilice na razvoj biofilma Pseudomonas aeruginosa, rezistenciju na antibiotike i ekotoksikološki efekat na račiće Artemia salina; Vukojević Andrija; Biomedicina
 • Organizacija i struktura Omladinskih radnih brigada u sklopu Omladinskih radnih akcija na teritoriji Leskovačkog sreza (1952–1964); Perunović Marko; Istorija
 • Ne(svesni) seksizam: Odnos između ambivalentnog seksizma i implicitnih seksističkih stavova prema ženama; Klačar Miona, Ješić Valentina; Psihologija
 • Holova provodnost u Haldejn – Černovom izolatoru; Krndija Sanja; Fizika

21:00-22:00 Predavanje: Slobodan Bubnjević, Alhemija bombe


Subota, 16. 12. 2023.

10:00-11:30 Usmena sesija 2

 • Distribuirani Girvan-Newman algoritam za detekciju zajednica; Bokor Ivan; Računarstvo
 • Ispitivanje dejstva ekstrakata kore smrče (Picea abies L.) i crnog bora (Pinus nigra L.) na rast micelije i produkciju lakaza gljive Ganoderma applanatum; Cvetić Isidora, Nikolić Sonja; Biologija
 • Voltametrijsko određivanje paracetamola elektrodom od staklastog ugljenika modifikovanom nanočesticama zlata i molekulski obeleženim polipirolom; Tošić Emilija; Hemija
 • Delovanje Odeljenja specijalne policije na području Okruga Valjevo 1942–1944.; Rajković Dimitrije; Istorija
 • Određivanje brzine zvuka u efektivnoj teoriji struktura na kosmološkim skalama; Stambolić Nikola; Astronomija
 • Stavovi slovačko-srpskih bilingvala prema srpskom jeziku; Hlavča Zuzana; Lingvistika
 • Hemijski kvalitet i geohemijska analiza makro – i mikroelemenata krečnjaka u okolini Lajkovca; Glišić Rastko; Geonauke

12:00-13:30 Usmena sesija 3

 • Geoturistički potencijal i geostaza na planini Povlen; Rakić Matija; Geonauke
 • Indirektno određivanje ciprofloksacina pomoću anodne striping voltametrije Cu(II) na elektrodi modifikovanoj redukovanim grafen-oksidom i nanočesticama zlata; Jevtić Olga; Hemija
 • Ispitivanje validnosti Oksfordske skale utilitarizma i njene povezanosti sa tragedijama zajedničkog dobra; Milaković Rade; Psihologija
 • Ispitivanje generisanja toplote u ferofluidima kao terapije kancerogenih oboljenja hipertermiom; Jelesijević Tadija; Fizika
 • Uticaj testosteronske terapije na insulinsku senzitivnost ćelijske linije skeletnih mišića C2C12; Ðorović Simona; Biologija
 • Inkapsulacija flavonoida i antocijana u hidrogelove na bazi alginata i praćenje njihovog dejstva na ćelijsku liniju tumora debelog creva SW620; Minja Nikolić; Biomedicina
 • Analiza istraživačkih pristupa proučavanja vinčanskih figurina; Stanković Milica; Arheologija

15:00-17:00 Poster sesija 2

 • Tranzicija i privatizacija u Srbiji – primer brodogradilišta „Dunav“ iz Bezdana; Arsenijević Rastko; Istorija
 • Ispitivanje veze između samoorijentisanog i samokritičnog perfekcionizma i samohendikepirajućeg ponašanja u akademskom kontekstu; Pinter Irma, Petrović Sara; Psihologija
 • Uticaj ekstrakta maline Rubus idaeus na ćelijsku liniju kolorektalnog kancera (SW620) tretiranu paracetamolom; Veljović Kristina; Biomedicina
 • Preživeti jutro sa mamom i tatom – odbijam saradnju! Strategije govornog čina odbijanja u domaćim serijama; Mirković Ana; Lingvistika
 • Generisanje građevina u računarskoj igri „Minecraft” korišćenjem Shap-e modela; Milenković Marko; Računarstvo
 • Studentsko-radničke demonstracije 1939. godine i njihova pedesetogodišnjica: kultura sećanja; Lazić Sofija; Istorija
 • Analiza visine snežnih padavina na području Peštera u različitim vremenskim intervalima; Bojović Aleksej; Geografija
 • In silico i in vitro analiza uticaja estara p-hlorcimetne kiseline na aktivnost tripsina; Janković Aleksandra; Hemija
 • Upoznajte Marka: Uticaj nekontrolabilne atribucije ponašanja na emocije prema osobi sa poremećajem autističnog spektra; Brtkova Una, Đorđević Nastasija; Psihologija
 • Faradejev efekat u disipativnim sredinama; Milenković Bogdan; Fizika
 • Dizajn serum-free medijuma za gajenje ćelijskih kultura na modelima ćelija kolorektalnog karcinoma SW620 i HCT116, i karcinoma dojke MCF7; Radojević Ivan; Biomedicina
 • Tipološka analiza udica i harpuna sa lokaliteta vinčanske kulture; Martinov Dušan, Marković Rastko; Arheologija
 • Diverzitet slepih miševa i određivanje vremena aktivnosti audiodetekcijom u različitim urbanim zonama grada Valjeva; Babić Anja, Stojkov Sara; Biologija
 • Određivanje parametara ekstinkcije u spiralnim galaksijama pomoću supernova tipa Ia; Kaknjo Affan; Astronomija

17:00-18:00 Gosti konferencije

 • IEEESTEC konferencija studentskih i učeničkih projekata na Elektronskom fakultetu u Nišu, Miloš Marjanović, Danijel Danković
 • FM radio na bazi Arduina; Miljan Nedeljković, Katarina Milić, Mihajlo Radonjić, Dejan Milić
 • VTŠFit Aplikacija za prevenciju povreda tokom vežbanja korišćenjem veštačke inteligencije; Aleksa Zdravković

18:30-20:00 Dizajn sesija i izložba

 • tim “kurent”: kućica inspirisana petničkim jezerom; Biljana Ćuić, Jana Jokić, Brina Čop
 • tim “krešendo”: kućica za ptice inspirisana istraživačkom stanicom; Danka Živković, Sofija Đurđević, Anamarija Vlaškalić
 • tim “vir”: kućica inspirisana petničkom pećinom; Nina Stakić, Sara Smiljanić, Vuk Lalić, Dunja Jovanović
 • tim “floefutur”: kućica inspirisana petničkom šumom; Bratislav Stojković, Krasa Radić Marija Veljković

Nedelja, 17. 12. 2023.

10:00-11:30 Usmena sesija 4

 • Poliedri sa zajedničkim mrežama; Mašulović Kosta, Petrović Julija; Matematika
 • Uticaj intenziteta i ugla početne brzine pri sudaru galaksija na formiranje struktura; Todorović Aleksandar; Astronomija
 • Greška ili crta: Povezanost apofenije sa pristrasnošću zanemarivanje osnovne stope i kognitivnom refleksivnošću; Pavlović Sara, Milanović Dunja; Psihologija
 • Korekcija aberacija mikroskopa sa stukturisanim prosvetljavanjem; Zdravković Emilija; Fizika
 • Mapiranje opasnosti od nastanka šumskih požara na teritoriji Kolubarskog okruga; Lapčević Rajko; Geografija
 • Automatska regulacija SEPIC pretvarača; Đorđević Luka; Elektronika
 • In silico usmerena evolucija termostabilne PETaze; Nenin Marina; Biomedicina

12:00-13:30 Poster sesija 3

 • Dinamička budućnost Magelanovih oblaka; Gavrilović Katarina; Astronomija
 • Četbot kao savetodavac za međuljudske odnose: ispitivanje efekta transparentnosti i kompetentnosti izvora na poverenje; Vugdelija Danica; Psihologija
 • Ispitivanje uticaja veštačkih zaslađivača na odabrane faktore virulencije gljive Candida albicans; Krstić Nađa; Biologija
 • Ispitivanje karakteristika evanescentnih talasa i njihova primena za snimanje tankih bioloških uzoraka; Grubović Mila, Radošević Nađa; Fizika
 • Dame koje se, za promenu, napadaju (po jednom); Ivković Marko, Stojiljković Petar; Matematika
 • Sinteza hidrogela na bazi N,O-karboksimetil hitozana i alginata za kontrolisano otpuštanje ibuprofena; Miloradović Jana; Hemija
 • Preduzeće za prikazivanje filmova u Pančevu (1950-1958): Funkcionisanje i uticaji kulturne politike; Stojanović Mina; Istorija
 • Pregled mesa na trihinelozu – klasifikacija parazita trihinele korišćenjem konvolucione neuronske mreže; Stanojlović Sofija; Računarstvo
 • Ispitivanje fluorescencije roda Euscorpius i njena povezanost sa reakcijom na UV svetlo; Cvetkoski Lana; Biologija
 • Superpermutacije; Živanović Neda, Markov Mihajlo, Gavrilović Nina; Matematika

13:30-14:00 Zatvaranje konferencije

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux