Korisni saveti za efektnu prezentaciju

Tehnička priprema prezentacije

Za prezentacije na konferencijama je uvek bolje birati svetle, svedene pozadine sa tamnim slovima, s obzirom na to da uglavnom ne znamo unapred na kakvoj će opremi prezentacija biti projektovana.

Slajdovi ne treba da budu previše utrpani, a tekst ne sme da bude previše sitan (izbegavati slova manja od 16pt). Pune rečenice na slajdovima i dugačak tekst odvlače pažnju slušalaca sa govornika i njegove priče, pa ih treba izbegavati.

Ukoliko se koriste složenije slike ili šeme, zgodnoje da ono što je suštinski bitno za priču bude na neki način istaknuto (strelicama, uokvirivanjem). Ukoliko se koriste fotografije, šeme, slike i sličan materijal koji se preuzima od drugih autora, to je potrebno diskretno naznačiti na slajdu na kom se nalaze.

Efekte treba koristi veoma oprezno, čak, treba i izbegavati njihovo korišćenje. Najbolje je kada se dođe do finalne verzije napraviti .pdf fajl i njega koristiti pri izlaganju.

Uvek dođite na sesiju u okviru koje treba da izlažete malo ranije, prebacite prezentaciju na računar sa kog  će biti projektovana i proverite da li sve izgleda onako kako bi trebalo. Poželjno je imati sa sobom prezentaciju sačuvanu na više različitih uređaja.


Sadržaj prezentacije

Pre pravljenja prezentacije treba osmisliti priču i sadržaj prezentacije prilagoditi toj priči. Imajte u vidu da prezentacija i rad nisu isto i da ne bi trebalo da imaju identičnu strukturu i sadržaj, odnosno, nije potrebno da kažete i prikažete baš sve što ste u radu napisali ili ćete napisati.

Publiku treba uvesti u priču kroz vrlo kratak teorijski osvrt i treba odmah uvesti i objasniti termine koji nisu u opštoj upotrebi, a koji će se tokom izlaganja koristiti. Nakon toga, treba jasno istaći ciljeve istraživanja.

Umesto dugog, dosadnog i detaljnog navođenja i objašnajavanja svake korišćene metode treba kratko, jasno i precizno dati širu sliku, objasniti dizajn istraživanja i povezati ga sa definisanim ciljevima i hipotezom. Najbolje je kada je taj deo priče podržan jasnom šemom koja ilustruje celo vaše istraživanje datom na jednom slajdu. Zgodno je ako kažete i prikažete na koja ste konkretna istraživačka pitanja pokušali da odgovorite koristeći odabrane metode.

Sve rezultate koji se mogu predstaviti grafički, najbolje je predstavljati tako. Ukoliko se koriste grafikoni, povedite računa da su skale obeležene i međusobno uporedive (da predstavljaju isti red veličine) ukoliko rezultate treba međusobno porediti.

Najbolje je diskusiju ne odvajati od rezultata, odnosno svaki konkretan rezultat odmah po predstavljanju prodiskutovati i reći (ako je potrebno i napisati na slajdu) šta iz njega  sledi. Na kraju priču, kao i sadržaj prezentacije treba nekako zaokružiti – tako što ćete ponoviti i istaći šta su glavni zaključci koji slede iz vaših rezultata i šta je poruka koju publika treba da zapamti nakon vašeg izlaganja.


Priprema za izlaganje… a onda i izlaganje!

Potrudite se da pre izlaganja budete odmorni i smireni. Obucite se svedeno i pristojno, tako da se dobro osećate i da ne odvlačite pažnju od onoga što ćete izlagati svojim izgledom.

Osmislite tok priče pre izlaganja i držite ga se.

Pokušajte da pre izlaganja uvežbate uklapanje u vreme nešto malo kraće od onoga koje je za izlaganje predviđeno. Poželjno je izbegavati čitanje iz beleški, ali ukoliko već morate da ih imate, neka budu minimalne i neka služe samo da vas kratko podsećaju na tok priče, da se vaše izlaganje ne bi pretvorilo u dosadno čitanje sa papira. Ne zaboravite da, ko god od ljudi koje smatrate autoritetima da sedi u publici, vi sami najbolje znate šta želite da kažete i šta sve da istaknete kroz svoje izlaganje i ukoliko se u nekom momentu zbunite ili uplašite, potrudite se da se smirite i da se setite koja je sledeća stvar o kojoj ste zamislili da govorite i samo nastavite.

Govorite glasno, razgovetno i polako. Bolje je da kažete manje nego što ste isplanirali, ali da to bude jasno, nego da publiku opteretite mnoštvom informacija koje je teško povezati.

Pristojno je da publiku na početku izlaganja pozdravite, da se trudite da tokom trajanja izlaganja sa njima održavate kontakt i da im se na kraju zahvalite na pažnji koji su vam posvetili i pozovete ih da nastavite diskusiju kroz pitanja, pored vašeh postera, ili tokom nezvaničnih delova programa.

Ne zaboravite na svoju prezentaciju, ona je tu da podrži vaše izlaganje i pomogne vam da objasnite sve što ste zamislili, ali opet, vodite računa i o tome da u centru pažnje treba da budete vi i vaša priča, pa se potrudite da se oduprete iskušenju da izgubite kontakt sa publikom i pročitate sve sa svojih slajdova…

Srećno!


All the great speakers were bad speakers at first.

Ralph Waldo Emerson

Autor: Bojana Mićić


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux