Geografija

Mapiranje opasnosti od nastanka šumskih požara na teritoriji Kolubarskog okruga

Rajko Lapčević (2004), Beograd, 4. razred, VIII Beogradska gimnazija, Beograd

Mentor:
msr Elena Tadić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Šumski požari, koji su česta pojava na teritoriji Srbije, smatraju se prirodnim katastrofama koje mogu ugroziti život ljudi i naneti velike ekonomske štete. Savremeni alati i tehnologije u oblasti geografije zajedno sa tradicionalnim znanjem imaju veliki značaj da se pravovremeno vodi računa o njihovoj prevenciji i kontroli. U ovom radu je korišćen GIS-AHP MCDA model za analizu mogućnosti nastanka šumskih požara na teritoriji Kolubarskog okruga. Predviđanje nastanka požara se vrši u odnosu na 8 kriterijuma, koji su grupisani u četiri klastera ( namena zemljišta, klimatski, topografski i socio-ekonomski). Rezultati pokazuju da je više od četvrtine teritorije okruga veoma ugroženo od nastanka požara, pri čemu se kao glavni faktor pojavljuje način korišćenja zemljišta i nagib terena. Pretpostavlja se da na temporalnom nivou temperaturne prilike imaju najveći uticaj na nastanak požara u ovom okrugu. Ovaj model se u budućim istraživanjima može unaprediti modifikacijom i dodavanjem novih kriterijuma koji su značajni za ovo pitanje.


Analiza visine snežnih padavina na području Peštera u različitim vremenskim intervalima

Aleksej Bojović (2004), Ivanjica, 4. razred, Gimnazija, Ivanjica

Mentor:
dr Biljana Nikolić, Institut za šumarstvo, Beograd

Postoje suprotna mišljenje o uticaju porasta globalne prizemne temperature na trajanje snega na severnoj hemisferi. Snežni pokrivač igra značajnu ulogu u geografiji predela. Zimska akumulacija snega, kao i njegovo postepeno topljenje jasno utiču na to koliko će vode i u kom periodu godine biti u rečnim koritima, ali i u površinskom sloju zemljišta, od čega u krajnjem zavise flora, fauna i vegetacija, odnosno ekonomija i život jednog područja. Cilj ovoga rada je da se utvrdi da li postoje razlike u visini snežnih padavina na području Peštera (merna stanica Sjenica) između dva maksimalno udaljena vremenska perioda ili u bilo koja dva perioda tokom poslednjih 30 godina. Prikupili smo podatke za 30 godina osmatranja u kontinuitetu (podaci stariji od 1991 nisu bili dovoljno čitljivi ili nisu bili trenutno dostupni). Ustanovili smo da tokom 30 godina osmatranja nema statistički značajne povezanosti između kalendarskih godina i debljine snežnog pokrivača (r = 0,02; p > 0,05), pa je suvišno međusobno poređenje bilo kojih perioda u ovom tridesetogodišnjem intervalu (F = 0,104; p > 0,05 i F = 0,668; p > 0,05, nested ANOVA). Naše istraživanje potvrđuje rezultate nekoliko istraživanja sa područja Evrope, da snežni pokrivač varira iz godine u godinu, ali da se ne može uočiti nikakav generalni trend.


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux