Dizajn

Tim “vir”: kućica inspirisana petničkom pećinom

Nina Stakić, Sara Smiljanić, Vuk Lalić, Dunja Jovanović

Mentori: Jelačić Jelena, Bojan Ćirović, Jelena Pejović, Katarina Stanojlović, Luna Stevanović, Teodora Ćirić

Ova ptica, njeni uvrnuti letovi oko grana i želja za osnivanjem male porodice, predmet su istraživanja ove grupe. Bezbedni i sigurni dom je teško pronaći i zadržati, posebno je teško ptici poput, gorske pliske. Selica, poreklom iz roda pevačica, koju je moguće naći u Petničkoj pećini. Naime, ptica je duga od 17 do 20 centimetara, vitka i izdužena. Krase je bela, siva, žuta i crna boja. Često leti niskim zamahom ka vodi, gde se i hrani insektima, rakovima i mekušcima. Nažalost ne može se uvek osloniti na sopstvenu inteligenciju, te se dešava da joj se rep ponekad zamrzne u vodi, dok iznad vode traži hranu. Gnezdo pravi ušuškano i duboko, u obliku šolje, za od 3 do 6 pegavih jaja.
Inspirisani slobodnim životom gorske pliske napravili smo ušuškanu kućicu koja se lako, uz pomoć kanapa formira i kači za stenu. Trudili smo se da održimo fleksibilnost kućice, tako da se u zavisnosti od potrebe može kačiti ili postaviti na stenu. Na taj način smo reagovali na problem koji pred nas postavlja, prirodna geometrija stene.
Formirali smo savitljiv meterijal, a opet materijal koji možemo da kontrolišemo, koristeći šemu trouglova. Kućica svoj oblik dobija povlačenjem kanapa, kroz unapred planirane otvore. Kako bi je zaštitili od opasnosti, predatora kao što su soko ili orao, koristili smo boje okoline, tonove koji se asimiluju u boje pečine. Gorska pliska je mali istraživač, koji se nakon putovanja vraća u svoje gnezdo, naš cilj je bio da tu njenu naviku pomognemo.


Tim “krešendo”: kućica za ptice inspirisana istraživačkom stanicom

Danka Živković, Sofija Đurđević, Anamarija Vlaškalić

Mentori: Jelačić Jelena, Bojan Ćirović, Jelena Pejović, Katarina Stanojlović, Luna Stevanović, Teodora Ćirić

Ptica izabrana za ovaj projekat je golub, zbog svoje nemogućnosti da pravi gnezda poput drugih ptica. Usled ljudskog uticaja golubovi su izgubili ovaj instinkt i potpuno zaboravili kako da formiraju genzdo. Ispadanje jaja iz gnezda je jedini problem koji ova ptica ima. Odrasli golubovi su veoma izdržljivi. Naseljavaju tiha i ne previše osunčana mesta. Osim toga veoma su verni partneri i za razliku od ostalih ptica mladunci ostaju sa roditeljima dok u potpunosti ne odrastu. Motivi porodice i čuvanja jaja su izabrani kao okosnica ovog projekta. Sam dizajn kućice obezbeđuje dovoljno prostora za četiri odrasla goluba, sadrži prostor za čuvanje jaja. Jedan od glavnih ciljeva za ovu kućicu bilo je jednostavno sklapanje i kačenje na lokaciju. Materijal izabran za kućicu je lim zbog svoje savitljivosti i mogućnosti da se uklopi u artificijalno okruženje. Metal služi kao osnova i svojim stanovnicima nudi mogućnost da perjem i materijalom koji inače instiktivno sakupljaju učine kuću mnogo udobnijom za život.


Tim “floefutur”: kućica inspirisana petničkom šumom

Bratislav Stojković, Krasa Radić, Marija Veljković

Mentori: Jelačić Jelena, Bojan Ćirović, Jelena Pejović, Katarina Stanojlović, Luna Stevanović, Teodora Ćirić

Upletena kućica inteligentnog predatora krvoločnog uma produkt je ove grupe. Petnička šuma je lokacija za koju je ovaj projekat konstruisan. Kućica je namenjena velikoj senici, karakterističnoj za dato područje. U pitanju je samostalna ptica sitne građe, svaštojed, sa nadimkom “zombi senica” koji dobija zbog nemilosardnog načina na koji ubija i jede druge vrste. Njena priroda, karakter i putanja kretanja bili su nam osnov za projektovanje kućice. Sama kućica osmišljena je tako da ne privlači previše pažnje, kako bi se izbegla potencijalna pretnja od strane predatora. Zato je oblik zavistan od konstrukcije i načina kačenja. Kućica je “upletena” – koristeći jednake trake formira se mreža koju kontrolišemo razapinjanjem. Ne postoji glavni ulaz, već je konstruisana tako da ptici omogućuje prolaz kroz svaki od postojećih otvora. Veličina je prilagođena dimenzijama maksimalnog broja stanara, koji uključuje jednu jedinku sa najviše 12 ptića. Kućica je prilagodljiva i može se postaviti na gotovo svakom drvetu.


Tim “kurent”: kućica inspirisana petničkim jezerom

Biljana Ćuić, Jana Jokić i Brina Čop

Mentori: Jelačić Jelena, Bojan Ćirović, Jelena Pejović, Katarina Stanojlović, Luna Stevanović, Teodora Ćirić

“Petničko jezero” je veštačko jezero u neposrednoj blizini Stanice sa bogatom florom i faunom, osim toga dom je jedne veoma zanimiljive ptice. Barska kokica, poznata i kao “žurka”, je neobična i tajanstvena ptica selica. Nažalost, često služi kao plen lisicama i psima. Iz tog razoga je njeno omiljeno stanište u gustoj trsci uz obalu. Posebne karakteristike uključuju crno i tamnosmeđe perje sa belim šarama, na čelu ima crvene boje, a kljun sem žutog vrha je takođe crven. Najviše se ističu njene duge žute noge, koje izgledaju nesrazmerno u odnosu na njeno telo. Kao i sve ptice koje naseljavaju jezero, poput patki može da hoda po lokvanjima. S obzirom na njene navike i osobine, glavni cilj bio je projektovati kućicu nalik splavu, koji bi reflektoavo njeno prirodno okruženje, kretanje, način na koji se hrani i leže jaja. Splav je pažljivo smišljen kako bi se mogao postaviti među trsku i omogućiti pristup sa vode i kopna. Jedna od karakteristika kuće je fleksibilnost, na taj način se oponaša prirodno okruženje u kome žurka polaže jaja tokom sezone parenja. Kada je u pitanju materijal, odlučeno je da je trska i sama idealna kao gradivni materijal, ekološki i sa interesantnim ponašanjem u odnosu na svežinu odsečene stabljike. Posebno istraživanje sprovedeno je posmatranjem materijala i izmene njegovih svojstava tokom vremena. Uvezivanjem kanapom dobija se finalni oblik, koji načinom na koji leže na trsku u svom centralnom delu formira gnezdo, dok mu izduženi oblik omogućuje formiranje platforme za pristup.


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux