Istorija

Narodna osnovna jevrejska škola u Novom Sadu (1918–1941)

Iva Rodić (2005), Novi Sad, 2. razred, Gimnazija “Svetozar Marković” Novi Sad

Mentori:
Zorić Vukašin, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ovaj rad bavi se školovanjem Jevreja na teritoriji grada Novog Sada u periodu 1918–1941, a u svetlu promena koje su doneli nastanak jugoslovenske države i opšteevropski međuratni kontekst. Rad uporedno prati razvoj novosadske jevrejske zajednice i razvoj novosadskog školstva kao celine, a fokus je na Narodnoj osnovnoj jevrejskoj školi u Novom Sadu. Istraživanje je zasnovano na izvorima iz Istorijskog arhiva Grada Novog Sada. Cilj rada bio je da utvrdi promene na mikronivou koje su prouzrokovale promena u državnoj vlasti i zakonodavstvu.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux