Antropologija

Rod i sopstvo u dreg performansima u Beogradu

Lara Davidović (2001)
učenica 4. razreda Negotinske gimnazije, Negotin

Mentorstvo:
Aleksandar Radulović, apsolvent etnologije i antropologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ovaj rad se bavi jednim aspektom beogradske dreg scene, tačnije, dreg izvođačima u Beogradu, njihovim dreg personama i performansima. Cilj istraživanja je da se ispita odnos između dreg persona mojih sagovornika i  njihovih „života van drega“, odnosno, razmatranje načina na koje moji sagovornici promišljaju svoja sopstva i identitete kroz iskustvo bivanja „u dregu” i „van drega”, kao i kako se takvo promišljanje sopstva odražava u njihovim performansima. Ključnu ulogu u ovim razmatranjima ima koncept performativnosti roda po shvatanju Džudit Batler, koncept performiranog sopstva Ervinga Gofmana, kao i uvidi i kritički osvrti o pojmu identiteta Rodžera Rausa, Stjuarta Hola, Rodžersa Brubejkera i Frederika Kupera. Kroz polustrukturirane intervjue utvrđeno je odnošenje mojih sagovornika prema sopstvenim dreg personama, zajedno sa odnosima između njihovog svakodnevnog života, „života van drega”, i medija koji su imali prilog u oblikovanju njihove dreg persone. Intervjui su sprovedeni online, tokom novembra 2020. godine.


Navigiranje kroz birokratiju kao vid stvaranja ideje o državi kod roditelja osoba sa invaliditetom

Lidija Sredojević (2002)
učenica 3. razreda Karlovačke gimnazije, Novi Sad

Mentorstvo:
Anika Jugović Spajić, studentkinja doktorskih studija, Univerzitet u Pitsbugru, Pitsburg (SAD)

Fokus rada su iskustva roditelja osoba sa invaliditetom pri navigaciji birokratskim procesima u Novom Sadu. Cilj istraživanja je bio prikazati kako njihovo specifično životno iskustvo i iskustvo interakcije sa birokratskim aparatom oblikuje njihov odnos prema državi. Građa je prikupljena polustrukturiranim intervjuima sa sedam roditelja. Pričajući o svojim iskustvima pri pristupu različitim formama zdravstva, obrazovanja ili socijalne pomoći, roditelji ističu odnose sa pojedincima, koje bi Majkl Lipski nazvao street-level birokratama, kao najznačanije za njihovo uspešno ili otežano navigiranje birokratijom. Dvosmislenost inherentna neoliberalno transformisanim državnim infrastrukturama razlog je oslanjanja na same pojedince koji delaju u okviru samih infrastruktura. Kako pokazuju radovi Lipskog, Brković, i tako dalje, a kao što pokazuje i ovaj rad, spona između naše konceptualizacije države i svakodnevnih praksi kao što su birokratija značajan je analitički okvir pri proučavanju države.


Rukovoditeljka programa: Anika Jugović Spajić

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux