Dizajn

Glavni zadatak letnjeg seminara dizajna 2018 bio je dizajn i izrada KNJIGE - OBJEKTA, na temu ENERGIJE. Polaznicima, podeljenim u 5 grupa, dodeljen je po jedan tip energije: nuklearna, sonična, elektromagnetna, gravitaciona i mehanička energija. Birajući ovakvu temu, cilj je bio kreativno obrađivanje egzaktne, naučne oblasti i predstavljanje iste kroz objekte koji su podjednako informativni i zabavni za korišćenje.

Akcenat je bio na razumevanju funkcionisanja i delovanja datih energija, i provođenju istih u formu knjige objekta, čiji se sadržaj iščitava opet kroz primenu prinicipa delovanja zadate energije.

Kroz predavanja, radionice i zadatke polaznici su istraživali svoje teme, a kroz eksperiment, izradu fizičkih modela i vizuelnih prikaza, promišljali načine reprezentovanja datih energija kroz format knjige, sa fokusom na činjenice i manifestovanje svake od energija. Sam format knjige, način pakovanja i prezentovanja narativa, postavljen je najšire moguće, neograničen formom, dimenzijom, brojem strana...sa akcenatom na kreativnoj interpretaciji i interkciji prilikom korišćenja, gde je - knjiga - interaktivni prostorni objekat, osmišljena tako da i dizajnom i načinom iščitavanja jasno reprezentuje istražene energije.

Dobijene knjige-objekti su prostorno-vizuelni objekti, ujedno taktilni i interaktivni, koje za cilj imaju da predstave suštinu akcije-reakcije, delovanja i pojavnosti odabranih energija, kreirane kroz upotrebu dizajn alata i metodologije a bez klasičnih opisa i formula.

Kao nastavak i razradu iste teme, tokom jesenjeg seminara grupe su, oslanjajući se na ranija istraživanja, dobijene knjige-objekte prevodili u digitalni svet. Format i tip digitalnog dela su određivani kroz nadogradnju i razradu koncepta, kako bi svako od rešenja najadekvatnije odgovorilo na temu. Tokom radnog procesa, polaznici su slušali predavanja o virtuelnim i digitalnim platformama, učili o apstraktnom jeziku vizuelizacija i radili na svojim projektima.

Dobijeni digitalni radovi su interaktivne vizuelne i zvučne instalacije, video igrice i video radovi, koji upotpunjavaju i nadograđuju fizičke knjige-objekte a opet, mogu funkcionisati i kao neovisni autorski radovi.

NUKLEARNA ENERGIJA / Grupa: U-235 / (Bojan Krak, Mihailo Božović, Tamara Milić, Stevan Crnogorac)

SONIČNA ENERGIJA / Grupa: 218db / (Sonja Jovanović, Mina Stojanov, Tijana Mijušković, Veljko Radivojević)

ELEKTROMAGNETNA ENERGIJA / Grupa: Suma / (Strahinja Jovanović, Miljana Marić, Teodora Novak, Emilija Vasović)

GRAVITACIONA ENERGIJA / Grupa: Skokopad / (Ana Stojanović, Jovana Mališić, Aleksandra Šaler, Pavle Maksimović)

MEHANIČKA ENERGIJA / Grupa: (ne)pokret / (Katarina Stanojlović, Emilija Parezanović, Oljeg Đermanović, Dunja Španović)

Rukovoditeljke programa: Isidora Nikolić, Vesna Pejović