ORGANIZACIONI ODBOR

Aleksandra Alorić (interdisciplinarni program tehničkih nauka), koordinatorka selekcije radova

Lazar Bojičić (Petnica International)

Petar Bojović (fizika)

Nikola Božić (programski direktor), predsednik Organizacionog odbora

Radisav Golubović (geologija)

Tijana Grumić (interdisciplinarni program društveno-humanističkih nauka)

Nina Jevtić (hemija)

Miloš Košprdić (lingvistika)

Aniko Kovač (lingvistika)

Stefan Krsmanović (primenjena fizika i elektronika)

Dušan Marković (istorija)

Milan Marković (arheologija)

Ivan Milenković (biomedicina)

Nikola Milosavljević (matematika)

Bojana Mićić (biologija), koordinatorka Organizacionog odbora

Tomica Mišljenović (exploratorium)

Jelena Mrdak (matematika)

Isidora Nikolić (dizajn)

Dunja Njaradi (interdisciplinarni program društveno-humanističkih nauka)

Dušan Pavlović (gostujući programi), koordinator Organizacionog odbora

Svetlana Pavlović (psihologija)

Tamara Pavlović (interdisciplinarni program kombinovanih nauka)

Vladan Pavlović (fizika)

Vladimir Pecikoza (arheologija)

Vesna Pejović (dizajn)

Ljubica Perić (hemija)

Aleksandar Petrović (geografija)

Miloš Pešić (hemija)

Vladimir Prokopović (interdisciplinarni program eksperimentalne biologije i hemije)

Andrea Rajšić (geologija)

Nataša Stevanović (antropologija)

Miloš Stojanović (primenjena fizika i elektronika)

Ana Stojković (psihologija)

Milan Škobić (antropologija)

Dragan Toroman (računarstvo)

Dušan Vukadinović (astronomija)

Nevena Vukojičić (biologija)

Vukašin Zorić (istorija)