Antropologija

Analiza odnosa prosvetnih radnica i učenika sa poteškoćama u kontekstu inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

Ana Šamarjaj*

*IV razred, Gimnazija Smederevo, Smederevo[poster]

Rad nudi analizu odnosa prosvetnih radnica sa učenicima sa poteškoćama u kontekstu primene programa inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, na primeru jednog grada. Cilj ovog istraživanja bio je da prikaže mehanizme koje u radu sa učenicima sa poteškoćama razvijaju prosvetne radnice i da predstavi interpretaciju pozicije osoba sa poteškoćama u obrazovnom sistemu. Istraživanje je rađeno etnografskim metodom intervjuisanja uz pomoć forme polu-strukturiranih intervjua. Intervjui su obavljeni sa prosvetnim radnicama koje rade ili su u skorije vreme radile sa učenicima sa poteškoćama uz korišćenje individualnog obrazovnog plana u okviru šireg programa inkluzivnog obrazovanja. Prikazane su poteškoće sa kojima se ispitanice kao radnice Lipskijeve kategorije street-level bureaucrats susreću pri radu sa učenicima sa poteškočama, što je objašnjeno kao posledica nedovoljnih resursa za sprovođenje javnih politika školskog sektora, poput obuke i novčanih sredstava. Kroz Fukoove koncepte pastoralne moći, analizom je pokazano da ispitanice kao cilj rada sa učenicima sa poteškoćama definišu osamostaljivanje tih učenika, koje vide kao neophodno za učestvovanje u društvu. Mogućnosti za ostvarivanje ovakvog cilja predstavljale su kao izvodljive ili neizvodljive u skladu sa sposobnostima učenika da se uklope u uobičajeno funkcionisanje časa, čime su reprodukovale način funkcionisanja u kome su resursi dostupni osobama sa poteškoćama samo ukoliko mogu da se prilagode sistemu na zamišljen način.

Konstrukcija ideje pozera u metal zajednici u Beogradu

Marija Brašanac*

*III razred, V beogradska gimnazija, Beograd[poster]

Rad se bavi metal zajednicom u Beogradu. Predmet istraživanja je način na koji se konstrušu ideje o identietu ,,pozer“ i odnosu na njega identitet metalaca. Kroz polustruktuirane intervjue sa članovima koji se identifikuju kao metalci ili članovi metal zajednice, utvrđeno je da na osnovu performiranja identiteta metalca članovi određuju da li će označiti nekog kao pozera ili ne, u čemu veliku ulogu igraju kulturni kapitali. Nepriznavanje legitimnosti „pozera“ predstavlja vrstu otpora prema mejnstrimu i način da novi članovi budu prinuđeni da performiraju identitet u skladu sa pravilima diskursa. Kroz određivanje šta je „pozer“ definiše se šta je metalac i metal zajednica.

Pioniri posle Tita: identifikacija kao emancipatorni otpor kod mladih Jugoslovena

Mateja Lazarević*

*IV razred, Filološka gimnazija, Beograd[poster]

U radu se analiziraju načini na koje mladi ljudi iz Beograda, koji se svi lično izjašnjavaju kao Jugosloveni, izražavaju i artikulišu svoje nezadovoljstvo državom, politikom, društvenim institucijama i postsocijalizmom. Takođe se problematizuje samo određivanje jugoslovenskog identiteta, u tome da li je etnički, nacionalni, ili nešto drugo, pa i koliko je sama ova podela relevantna za analizu kulturnih praksi jedne slabo određene društvene grupe. Građa za analizu je prikupljena između juna i avgusta 2018. godine sa šest ispitanika, koristeći metod polustrukturiranih intervjua.

Zajedničko naše, različiti mi: etnička identifikacija pripadnica srpske zajednice u posleratnoj Baranji

Sara Dvornić*

*IV razred, V ekonomska škola, Beograd[poster]

Rad se bavi etničkom identifikacijom pripadnica srpske etničke manjine u Baranji, u post-ratnom kontekstu burne političke prošlosti. Na koji način se pripadnici srpske etničke manjine pozicioniraju i predstavljaju u odnosu na markere etničkog identiteta i međuetničkih odnosa, i kako definišu granicu između onoga što je "naše" i onoga što je "njihovo"? Podaci za istraživanje su prikupljeni putem opservacije sa partipacijom i polu-struktuisanih intervjua. U analizi je fokus stavljen na međuprostor između narativa građenih uz pomoć autoritativnih diskursa prošlosti kojim pripadnici etničkih grupa ideološki treba da budu privrženi i heterogene svakodnevnice sagovornica.

Rukovodioci programa: Nataša Stevanović, Milan Škobić